Правила прийому 2023

Переглянути

ДОДАТОК 1. Перелік ступенів, спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

ДОДАТОК 2. Таблиця переведення балів вступного іспиту чи співбесіди (з максимальною оцінкою 100) для вступу на навчання за ступенем бакалавра у шкалу оцінювання 100 - 200 балів

ДОДАТОК 3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (або вступних екзаменів) та вагових коефіцієнтів до складових конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або раніше здобутого ступеня чи освітньо-кваліфікаційного рівня

ДОДАТОК 4. Положення про проведення співбесіди у Волинській православній богословській академії

ДОДАТОК 5. Таблиця переведення балів міжнародних іспитів відповідно до глобальної шкали рівня володіння іноземною мовою

ДОДАТОК 6. Положення про апеляційну комісію Волинської православної богословської академії

ДОДАТОК 7. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100 – 200

 
 
Надіслав: VPBAcademy , дата: пн, 06/18/2018 - 13:54