Волинський Благовісник внесено до ERIH PLUS

Щорічний богословсько-історичний науковий журнал Волинської православної богословської академії «Волинський Благовісник» (VB) внесено до реферативної бази даних гуманітарних і соціальних наук ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) – реферативна база гуманітарних та соціальних наук, яка є найбільшою в світі платформою з публікації і відстеження робіт в соціальних і гуманітарних сферах. Журнали, що потрапили в систему моніторингу ERIH PLUS відповідають європейським вимогам до наукових публікацій. Включення видання у ERIH PLUS дозволяє дослідникам усього світу користуватися науковими матеріалами, опублікованими в журналі, підвищує цитованість авторів журналу в наукових працях вчених різних країн.
На сьогодні «Волинський благовісник» індексується: ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences); Google Scholar; NBUV; Ulrich's Periodicals Directory; WorldCat (OCLC); Scientific Indexing Services; Index Copernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); Directory of Research Journals Indexing (DRJI); Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD); Open Ukrainian Citation Index (OUCI).
Запрошуємо усіх бажаючих надсилати на розгляд редакційної колегії свої матеріали до 01 вересня 2020 року. Наступний номер (№ 8) наукового журналу буде видано до Актового дня ВПБА 23 жовтня.

Надіслав: VPBAcademy , дата: ср, 06/24/2020 - 21:30