Студенти ВПБА склали комплексний бакалаврський іспит

13 червня 2019 року Божого студенти IV курсу Волинської православної богословської академії денної та заочної форми навчання складали комплексний бакалаврський іспит.
Після виконання усіх вимог навчального плану та навчальних програм з визначених напрямів випускники були допущені до комплексного іспиту. Комплексний бакалаврський іспит — це перевірка знань та умінь (компетенцій) студентів в загальному обсязі навчальних програм визначених дисциплін. Іспит є засобом для об’єктивного контролю ступеня досягнення студентами кінцевих цілей професійної підготовки та демонструє рівень їхніх знань.
Студенти, які позитивно склали комплексний бакалаврський іспит, мають можливість продовжити навчання для отримання повної вищої освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр».

Прес-служба ВПБА
Фото: Ілля Сай

Надіслав: VPBAcademy , дата: пн, 06/17/2019 - 20:16